DANH SÁCH XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Giá bán: Liên hệ

  - +
  Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG
  Phòng kinh Doanh xe đã qua sử dụng đang có những xe bán sau :
  TT Loại Xe Loại
  Xe
  Xuất Xứ BKS Tỉnh
  đăng ký
  Màu Xe Hộp số Sở Hữu KM Giá Bán
  1 VIOS 1.5 E 2010 Việt Nam 29A Ha Nội Bạc Sàn Cá Nhân 6,8 Vạn Liên hệ
  2 VIOS 1.5 J 2015 Việt Nam 30A Ha Nội Nâu Vàng Sàn Cá Nhân 1,2 Vạn Liên hệ
  3 YARIS 1.3 AT 2009 Nhật Bản 30A Hà Nội Xanh Tự động Cá Nhân 7,8 Vạn Liên hệ
  4 YARIS 1.3 AT 2015 Thái Lan 51A TPHCM Bạc Tự động Cá Nhân 4000 Km Liên hệ
  5 ALTIS 1.8 AT 2010 Việt Nam 30X Hà Nội Bạc Tự động Cá Nhân 8 Vạn Liên hệ
  6 CAMRY 2.0 E 2014 Việt Nam 30A Hà Nội Đen Tự động CTY 2,3 Vạn Liên hệ
  7 INNOVA 2.0 E 2013 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cá Nhân 3,2 Vạn Liên hệ
  8 INNOVA 2.0 E 2013 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cá Nhân 3,2 Vạn Liên hệ
  9 INNOVA 2.0 E 2012 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cá Nhân 6,2 Vạn Liên hệ
  10 INNOVA 2.0G 2010 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cty 9,4 vạn Liên hệ
  11 INNOVA 2.0G 2010 Việt Nam 30Z Hà Nội Bạc Sàn Cty 9,6 vạn Liên hệ
  12 INNOVA 2.0G 2010 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cty 9,8 vạn Liên hệ
  13 INNOVA 2.0 V 2010 Việt Nam 28A Hòa Bình Đen Tự động Cá Nhân 8,8 vạn Liên hệ
  1 FORTUNER 2.7V (4×2) 2013 Việt Nam 36A Thanh Hóa Bạc Tự động Cá Nhân 6,2 Vạn Liên hệ
  2 INNOVA 2.0G 2013 Việt Nam 24A Lào Cai Bạc SÀN Cá Nhân 4,2 Vạn Liên hệ
  1 INNOVA 2.0G 2011 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc SÀN Cá Nhân 8,2 Vạn Liên hệ
  2 VIOS 1.5 E 2010 Việt Nam 29A Ha Nội Bạc Sàn Cá Nhân 6,8 Vạn Liên hệ
  3 INNOVA 2.0 E 2013 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc Sàn Cá Nhân 4,2 Vạn Liên hệ
  4 INNOVA 2.0 E 2013 Việt Nam 29A Hà Nội Bạc SÀN Cá Nhân 4,2 Vạn Liên hệ
  5 INNOVA 2.0G 2007 Việt Nam 30A Hà Nội Bạc Sàn Cty 18 vạn Liên hệ
  6 INNOVA 2.0G 2010 Việt Nam 30X Hà Nội Bạc SÀN Cá Nhân 8,2 Vạn Liên hệ
  7 ALTIS 1.8 AT 2011 Việt Nam 29A Hà Nội Đen Tự động Cá Nhân 6,8 Vạn Liên hệ
  8 FORTUNER 2.7V (4×4) 2014 Việt Nam 30A Hà Nội Xám Tự động Cá Nhân 3,2 Vạn Liên hệ